preskoči na sadržaj

Strukovna škola Đurđevac

Login
Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Projekti

BE WORLD CLASS

Obrazovanje

Studiranje

VUB

Aktualno
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj - stručni suradnik/ca - pripravništvo
Autor: Darko Špoljar, 12. 11. 2020.

Strukovna škola Đurđevac

Dr. Ivana Kranjčeva 5

48350 Đurđevac

Đurđevac, 12. studenoga 2020. godine

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa – "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva"

Na temelju Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u 2020. godini zaprimljenog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa KLASA: 602-02/18-07/00459, URBROJ: 533-05-20-0017 od 19. listopada 2020. godine za zapošljavanje kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

Strukovna škola Đurđevac, raspisuje natječaj za prijam osobe u radni odnos za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci ili psihologa na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci  – 1 izvršitelj, mjesto rada Đurđevac.

Opis poslova: neposredni rad s učenicima, stjecanje iskustva, priprema za polaganje stručnog ispita.

Uz prijavu na radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga ili psihologa kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- presliku dokaza o stečenoj spremi

- dokaz o pedagoško-psihološkim kompetencijama (ako nisu sadržane u preslici dokaza o stečenoj spremi)

- presliku uvjerenja o nekažnjavanju

- presliku potvrde HZZ-a da su nezaposleni

- presliku potvrde da nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju za koje su se obrazovali i za koje se javljaju na natječaj

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Uvjeti natječaja na radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga ili psihologa  - 1 izvršitelj:

- opći uvjeti prema Zakonu o radu i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.  i 152/14, 7/2017, 68/18, 98/19, 64/20.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

- da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala i nalazi se  u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba na dan prijave potreba za radnikom i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od šest (6) mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Izrazi napisani u muškom rodu neutralni su i odnose se na oba spola.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se usmeni razgovor sa kandidatima – intervju, za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Strukovnoj školi Đurđevac.

Ako kandidat ne pristupi usmenom razgovoru - intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja razgovora sa kandidatima – intervjua bit će objavljeno na mrežnoj stranici škole http://ss-strukovna-djurdjevac.skole.hr/ najmanje tri (3) dana prije provođenja intervjua.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici  i oglasnoj ploči Strukovne škole Đurđevac, a  sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).

Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom, s naznakom "za natječaj" na adresu:  Strukovna Škola Đurđevac, Dr. Ivana Kranjčeva 5, 48350 Đurđevac

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepotpune zamolbe te zamolbe koje pristignu izvan natječajnog roka neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni na jednak način pod jednakim uvjetima odnosno putem obavijesti na web stranici Škole.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen 12. studenoga 2020. godine. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

                 Ravnatelj:          

Darko Špoljar, dipl. ing.


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju