preskoči na sadržaj

Strukovna škola Đurđevac

Login
Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Projekti

BE WORLD CLASS

Obrazovanje

Studiranje

VUB

Aktualno
Izrada solarnog vozila je pri kraju
Željko Brček / datum: 26. 11. 2020. 04:23
Učenici Strukovne škole Đurđevac, zanimanja #Automehatroničar, pod vodstvom nastavnika Mladena Paraga intenzivno rade na novom solarnom vozilu. Vozilo se priprema za trku i izložbu SOELA 2021 u Sisku . Glavni sponzori izrade solarnog vozila su tvrtke  INA d.d. i RASCO d.o.o.. Vozilo je u završnoj fazi izrade i biti će javno prezentirano početkom slijedeće godine.
Više na https://www.facebook.com/Strukovna.skola.djurdjevac

[OPŠIRNIJE]Osvojeno treće mjesto na natječaju 'Budi NEovisan'
Jasmina Rep / datum: 24. 11. 2020. 19:45
Prošle godine je Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga Koprivničko - križevačke županije raspisalo natječaj 'Budi NEovisan!' u sklopu kojeg su učenici osnovnih i srednjih škola naše županije mogli snimiti edukativni film iz područja prevencije.
Na natječaj je prijavljeno ukupno 14 osnovnih škola i 4 srednje škole, a u svakoj kategoriji birala su se 3 najbolja uratka.
Epidemiološka situacija nije dopustila da se održi festival pobjedničkih filmova, ali to ne umanjuje njihovu vrijednost.
Našu ekipu činili su Marcel Turbelija, Martin Filipović, Dominik Odobašić i Marin Đipalo, sada već maturanti.
Dečki su tematizirali ovisnost o alkoholu, sve su sami režirali, montirali, snimali i uložili jako veliki trud. Što se na kraju i isplatilo!
Osvojili su treće mjesto!
Mentorica im je bila školska knjižničarka Jasmina Rep, a sve nagrađene video uratke možete pogledati na linku tako što ćete kliknuti na svaku nagrađenu školu.
Ovim putem želimo čestitati i našim Gimnazijalcima koji su osvojili prvo mjesto!
Veliki uspjeh za dvije srednje škole Đurđevac! 🙂

[OPŠIRNIJE]Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
Unknown / datum: 17. 11. 2020. 20:36

'Kome ostaviti grad? Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude, dok se budem tražio po smetištima ljudskih duša, dok budem onako sam bez sebe glavinjao, ranjav i umoran, u vrućici, dok moje oči budu rasle pred osobnim porazom? Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje, tko će Vukovar iznijeti iz mraka?

Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali, i primili prvi poljubac –netko je jednostavno sve ukrao jer, kako objasniti da ni Sjene nema?

A grad, za nj ne brinite, on je svo vrijeme bio u vama. Samo skriven.

Grad –to ste vi.'

                                                                                       Siniša Glavašević

Riječima Siniše Glavaševića želimo odati počast svim poginulima u jednoj od najvažnijih i najkrvavijih bitaka Domovinskog rata.

18.11. zauvijek će obilježiti Hrvatsku povijest i zadužiti svakoga od nas da se iznova prisjetimo, prepričavamo, prenosimo i poštujemo sve žrtve Domovinskog rata i Vukovara. Jer, kao što je to rekao Siniša Glavašević, Vukovar, to smo mi. Hrvatska, to smo mi.

Epidemiološka situacija je spriječila tradicionalni odlazak učenika i nastavnika naše škole u Vukovar, da sudjelujemo u Koloni sjećanja, spriječila nas je da organiziramo dodatne aktivnosti kako bismo odali počast Vukovaru i svim žrtvama Domovinskog rata. Iako fizički  ne možemo biti tamo, u mislima smo uvijek i zauvijek u Vukovaru.


[OPŠIRNIJE]Mjesec hrvatske knjige
Jasmina Rep / datum: 16. 11. 2020. 10:09

Svake godine, od 15. listopada do 15. studenog, obilježavamo Mjesec hrvatske knjige. To je najveća manifestacija u Hrvatskoj posvećena knjizi, knjižničarstvu i knjižarstvu.

Svake se godine u tom razdoblju u knjižnicama diljem Hrvatske organiziraju razne izložbe, susreti s piscima i projekti, a sve s ciljem približavanja knjige korisnicima.

U našoj školi su se ove godine učenici i nastavnici odazvali i na svoj način obilježili Mjesec hrvatske knjige. Vođeni motom 'Razlistaj se!' povezali su književnost i prirodu.

Najprije vas častimo književnom šetnjom prirodom, učenika 4.a razreda.

Marin Hodić je fotoapratom spojio motive iz prirode i stihove poznatih pjesnika stvarajući sinergiju dviju ljepota - pisane riječi i prirode.

„Književna šetnja prirodom“ počinje linkom na ponuđene tematske riječi otkrivajući bliskost umjetnosti i prirode.

Uživajte! smiley

Žuto

Ponoć

Žito

Sreća

Predvečerje

Pravica

Noć u prirodi

Cuzek

Učenice 4.c razreda, Rebeka Vidić i Tea Jurić, izradile su 'knjigu' stihova i misli poznatih književnika o prirodi.

U realizaciji ovih projekata u 4.a i 4.c razredu, učenici su surađivali s nastavnicom hrvatskog jezika Željkom Zobunđijom.

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj - stručni suradnik/ca - pripravništvo
Darko Špoljar / datum: 12. 11. 2020. 15:00

Strukovna škola Đurđevac

Dr. Ivana Kranjčeva 5

48350 Đurđevac

Đurđevac, 12. studenoga 2020. godine

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa – "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva"

Na temelju Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u 2020. godini zaprimljenog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa KLASA: 602-02/18-07/00459, URBROJ: 533-05-20-0017 od 19. listopada 2020. godine za zapošljavanje kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

Strukovna škola Đurđevac, raspisuje natječaj za prijam osobe u radni odnos za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci ili psihologa na određeno puno radno vrijeme do 12 mjeseci  – 1 izvršitelj, mjesto rada Đurđevac.

Opis poslova: neposredni rad s učenicima, stjecanje iskustva, priprema za polaganje stručnog ispita.

Uz prijavu na radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga ili psihologa kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- presliku dokaza o stečenoj spremi

- dokaz o pedagoško-psihološkim kompetencijama (ako nisu sadržane u preslici dokaza o stečenoj spremi)

- presliku uvjerenja o nekažnjavanju

- presliku potvrde HZZ-a da su nezaposleni

- presliku potvrde da nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju za koje su se obrazovali i za koje se javljaju na natječaj

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Uvjeti natječaja na radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga ili psihologa  - 1 izvršitelj:

- opći uvjeti prema Zakonu o radu i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.  i 152/14, 7/2017, 68/18, 98/19, 64/20.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

- da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala i nalazi se  u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba na dan prijave potreba za radnikom i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od šest (6) mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Izrazi napisani u muškom rodu neutralni su i odnose se na oba spola.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se usmeni razgovor sa kandidatima – intervju, za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Strukovnoj školi Đurđevac.

Ako kandidat ne pristupi usmenom razgovoru - intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja razgovora sa kandidatima – intervjua bit će objavljeno na mrežnoj stranici škole http://ss-strukovna-djurdjevac.skole.hr/ najmanje tri (3) dana prije provođenja intervjua.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici  i oglasnoj ploči Strukovne škole Đurđevac, a  sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).

Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom, s naznakom "za natječaj" na adresu:  Strukovna Škola Đurđevac, Dr. Ivana Kranjčeva 5, 48350 Đurđevac

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepotpune zamolbe te zamolbe koje pristignu izvan natječajnog roka neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni na jednak način pod jednakim uvjetima odnosno putem obavijesti na web stranici Škole.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen 12. studenoga 2020. godine. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

                 Ravnatelj:          

Darko Špoljar, dipl. ing.


[OPŠIRNIJE]WSW - Svjetski tjedan svemira
Jasmina Rep / datum: 30. 10. 2020. 09:06

„ Za putnike, zvijezde su vodiči. Za sve ostale, one su samo malecna svjetla.“

                                                                                       Mali princ

       Četvrtu godinu zaredom, unatoč posebnostima ove, 2020. godine, učenici Strukovne škole Đurđevac su obilježili Svjetski tjedan svemira ( World Space Week). Ovogodišnja tema je „ Sateliti čine život boljim“.

Učenici 1.b i 1.c razreda su aktivno sudjelovali u izradi prezentacija i online kvizova kao i u natjecanju u Kahoot kvizovima. Motivacijsku čaroliju i organizacijske tehnike ovog posebnog tjedna je izvela nastavnica kemije Zvjezdana Smes.

Program je i službeno objavljen.

Pozivamo Vas da se educirate o svemiru putem prezentacija te da riješite vrlo zanimljiv online kviz. smiley

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ JE OTVOREN OD 21.10.2020. do 29.10.2020. GODINE
Jasmina Rep / datum: 21. 10. 2020. 09:54

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 21.10.2020. do 29.10.2020. GODINE

 

 

STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC RASPISUJE

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos za sljedeća radna mjesta

 

 

 1. Nastavnik/ca stručnih predmeta u ekonomskoj skupini (m/ž), puno radno vrijeme, određeno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika,
 2. Nastavnik/ca engleskog jezika, nepuno radno vrijeme 8 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, određeno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika,
 3. Nastavnik/ca stručnih predmeta u kuharstvu, i to: Poznavanje robe i prehrana, Osnove higijene, Kemija, Enologija s gastronomijom, Biologija s ekologijom (prehrambena biotehnologija); nepuno radno vrijeme, 11 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti ministarstva, odnosno do 31. kolovoza 2021. godine,
 4. Nastavnik/ca stručnih predmeta u frizerstvu i kozmetičarstvu, i to: Poznavanje materijala, Tehnološke vježbe, Primijenjena kemija, Dijetetika, nepuno radno vrijeme, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti ministarstva odnosno do 31. kolovoza 2021. godine,
 5. Nastavnik/ca praktične nastave u kuharstvu, nepuno radno vrijeme, 15 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021. godine
 6. Nastavnik računalstva i informatike, nepuno radno vrijeme, 8 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, određeno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika, najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine,
 7. Nastavnik fizike, nepuno radno vrijeme, 12 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, određeno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika,
 8. Nastavnik/ca matematike, nepuno radno vrijeme, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti ministarstva, odnosno do 31. kolovoza 2021. godine,
 9. Nastavnik/ca praktične nastave u pedikerstvu, nepuno radno vrijeme, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti ministarstva, odnosno do 31. kolovoza 2021. godine,
 10. Nastavnik/ca stručnih predmeta pedikerstvu, nepuno radno vrijeme, 1 sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti ministarstva, odnosno do 31. kolovoza 2021. godine,
 11. Socijalni pedagog, puno radno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika,
 12. Nastavnik predmeta komunikacijsko-prezentacijske vještine, nepuno radno vrijeme, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, određeno vrijeme, do dobivanja suglasnosti ministarstva, odnosno do 31. kolovoza 2021.
 13. Nastavnik praktične nastave u frizerstvu i kozmetičarstvu, nepuno radno vrijeme, 11 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, određeno vrijeme

 

UVJETI: Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te uvjete iz Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom  obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
 • izvadak iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica)
 • presliku diplome
 • uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pod istragom od strane nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju za kandidate sa završenim nenastavnim fakultetima

 

Izabrani kandidati dužni su nakon izbora dostaviti izvornike traženih dokumenata.             

     


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju